سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیف ما قلم ما

وبلاگ سیف ما قلم ما و سیف دیروز قلم امروز صرفا برای رفاه دانشجویان و دوستداران دانش است شاید توانسته باشم در حد توان خدمتی به جامعه کرده باشم.

عرب زدگی

    نظر

تهاجم، تهاجم است‌ چه فرقی می کند، حال چه تهاجم فرهنگی غرب باشد و غربزدگی، یا تهاجم فرهنگی عرب باشد و عربزدگی. این افراطی است و آن تفریطی و هر دو فرهنگ و آداب و سنن این مرز و بوم با قدمت چند هزار ساله را نشانه رفته اند.

(محمود سیف)