سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیف ما قلم ما

وبلاگ سیف ما قلم ما و سیف دیروز قلم امروز صرفا برای رفاه دانشجویان و دوستداران دانش است شاید توانسته باشم در حد توان خدمتی به جامعه کرده باشم.

غزل : پایان انتظار از محمود سیف

    نظر

 ***پایان غیبت***
غریب   آشنا   دیدی    چه  کردیم ؟
همه  مست  و  خراب  تخته  نردیم
ز   غیبت ،  گر  رسد   پایان   غیبت
گمان  دارم به  ظاهر هم چو مردیم
از  آن  ترسم  که چون مظلوم زهرا
به   وقت   یاریت    بیگانه   گردیم
گل  نرگس  چو  جدت  شاه  مردان
بدان  درمان  تویی ما جمله  دردیم
تو گرما بخش و خورشیدی ،  دریغا
که  ما  در  بی  وفایی  کوه   بردیم
یدالله   با  جماعت  هست  هر   دم
ولی  افسوس ،  ما  تنها   و   فردیم
بیا  ، ای  نور،   روشن  کن  جهان را
منور   کن  قلوب   ما  ، که   سردیم
بیا  ،  تا   از  فرج    فجری   بسازیم
همین  حالا که رخ چون برگ زردیم
بیا    ای    وارث     سیف     ولایت
که دین و دل همه پر خاک و گردیم
محمود سیف_ 11اردیبهشت 97