سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیف ما قلم ما

وبلاگ سیف ما قلم ما و سیف دیروز قلم امروز صرفا برای رفاه دانشجویان و دوستداران دانش است شاید توانسته باشم در حد توان خدمتی به جامعه کرده باشم.

سین مثل سیل 1

    نظر

بی نام:
??این سیلاب نعمت خدا بود!

??سیل های اخیر متاسفانه ویرانی و تلفات داشت اما همین سیل چندتجربه را نشان داد:

??مچ جنگل خواران سودجو مقدس نما و آقازاده های سودجو و غارتگر را باز کرد که چه بر سر طبیعت آوردند و زمینه سیل را در شمال کشور فراهم کردند.

??مچ خالیبندهای به ظاهر سازنده و بباطن ویرانگر را درساختن باصطلاح خط ریل آهن و سد ها و جاده های نامطمئن را برای مردم گشود.

??دست دروغگویانی را که پول کلان گرفته بودند تا دعا کنند بلایای طبیعی نیاید را روکرد که دروغ گفتند و پول مفتی گرفتند و بلعیدند و مردم فهمیدند در زندگی مدرن دیگر دعا و جادو و جنبل تاریخ مصرفشان گذشته و دنیا دارعلم و فنونست نه توسل به توهم.

??به مردم ثابت شد حریم دریا و تالاب ورودخانه را اگر رعایت نکنند با قدرت قهریه امواج روبرویند و مقصر تنها حکومت نیست و خودشان هم مقصر ند.

??سیل اخیر ثابت کرد در مسیلها نباید فریب خشکسالی را خورد و ساختمان و تاسیسات ساخت. و باید دولت برای روز مبادا لایه روبی کند و اجازه ورود بحریم رودها و قطع جنگلها را ندهد.

??این پدیده ثابت کرد خدمتکار و دل سوز ملک و ملت چه کسانیند. و بجای حرف مفت زدن عمل میکنند. و تمام توان را برای نجات هموطن بکار میگیرند.

??دلسوزان ملت ایران معلوم شدند که چه کشورهائی هستند. دست حسن نصرالله و بشاراسد و فلسطینیها و عراقیها که میلیاردها دلار پول ما صرف رفاه و شکم گنده آنان شد. بیهوده بوده حتی یک پیام همدردی به ملت و دولت ندادند.

??به حکومت جمهوری اسلامی ثابت شد پولی که برای زیرساختهای اقتصادی کشورست را نباید خرج مفتخوران کشورهای عربی بکند و این سیل ثابت کرد. مسیولین جمهوری اسلامی د رحق و حقوق ملت ستم دیده ایران چقدرکوتاهی کرده اند.

??این بلایای طبیعی اخیر و زلزله کرمانشاه و چند جای دیگر معلوم کرد طلاکاری حرمین در عراق و تزئین شهرهای زیارتی عراق و ساخت کارخانه و مدرسه و بیمارستان برای عراقیان هیچ معجزه ای تولید نمیکند و بجز عقل و خرد و دانایی هیچکس در این مواقع به داد ملت و خود حکومت نمیرسد.

??این وقایع نشان داد وسواس سیاسی ـ عقیدتی مفید نیست و آدم متعبد و مومن و پیشانی پینه دار را در مشاغل استانداری و فرمانداری و شهرداری و رییس ستاد بحران وزارتخانه های فنی گماردن بی نتیجه است. چون اینان عُرضه تهیه طرح مبارزه با بلیات و هیچ عمل درستی را ندارند ود ر ذاتشان نیست زیرا اینها علم و دانش ندارند و دیدیم که از فرط راحت طلبی همه از دیار اسلام رفتند مسافرت به دیار کفر و کشور از نماینده مجلس و استان دار و فرماندار خالی بود.

??خود دولت و حکومت متوجه شد حقوق بگیرهای 20 و30 میلیونی و عیدی بگیرهای100ملیونی از دولتی تا مجلس نشین زیردرروترین انسانهایند و در این روزهای تنگ به خارج دررفتند و ارتش و بدنه رده پائین سپاه که اکثرا زیر 2 میلیون حقوق میگیرند درد ملت خود را میفهمند هم در موقع حمله دشمن از هموطن دفاع میکنند هم در بلایای طبیعی.

??تصاویر نشان میدهد عده ای بیکار بجای کمک به مردم برای خودنمایی رفتند تا زانو تو آب و سینه میزنند تا بلا رفع شود و هیچ بلایی رفع نشد.

??این بلایای طبیعی ثابت کرد که در خیلی چیزها باید یک تجدید نظر کلی کرد.