سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیف ما قلم ما

وبلاگ سیف ما قلم ما و سیف دیروز قلم امروز صرفا برای رفاه دانشجویان و دوستداران دانش است شاید توانسته باشم در حد توان خدمتی به جامعه کرده باشم.

سین مثل سیل شعر از: محمود سیف

    نظر

سین مثل سیل
خدا  با   مردم  ما  قهر   کردی
بهارت را به کامش  زهر کردی
مگر ما امتحان ها پس ندادیم
بهایش سیل را  بر شهر  کردی
سلحشوران  لر در جنگ بودیم
لرستان را به  سیلت وهر کردی
کند باران گلستان کوه و صحرا
گلستان را به قحطی بهر کردی
تو دیدی جاده ها از بن خرابند
تو  هم  از بیخ آن را نهر کردی
خراب تو شدیم در لیله  القدر
تو ما را مضحکه در دهر کردی
به زور آوردی و اینجا نشاندی
به کابینش تو آب را مهر کردی
نوشتی  طالع عالی  جهان  را
رسید ایران فلاکت ظهر کردی
محمود سیف_ 14فروردین98